Arbetsrättsnytt

För dig som jobbar med HR-frågor är det viktigt att vara uppdaterad om viktiga arbetsrättsliga händelser, exmpelvis nya rättsfall från Arbetsdomstolen, pågående lagändringar och arbetsrättsliga utredningar.

 

Nyhetsbrev

Kostnadsfritt nyhetsbrev.

  • Ett urval om viktiga utredningar, förslag och arbetsrättsliga nyheter.
  • Ett urval med det senaste från Arbetsdomstolen Enkel text med bakgrund, gällande rätt och domslut.
  • Refererade domar och utredningar bifogas i sin helhet till nyhetsbrevet för dig som vill läsa mer.

Nyhetsbrevet utkommer en gång per månad (med undantag för juni, juli och augusti).

Webbinarier

Med Arbetsrättsnytt (webbinarie) får du smidig tillgång till de senaste rättsfallen och nyheterna inom arbetsrätt, var du än befinner dig.
Varje webbinare består av förklaringar och analys av de viktigaste rättsfallen och nyheterna så att du alltid är uppdaterad på gällande praxis och redo för kommande lagändringar.

Vad får du som deltagare?

  • Nyheter inom arbetsrätten – få insiktsfulla analyser och förklaringar av de senaste rättsfallen och förändringarna.

  • Kvartalsvisa uppdateringar – två webbinarietillfällen under hösten och två under våren.

  • On-demand-tillgång – efter varje livesändning finns tillgång till webbinariet on-demand i 6 månader.

Läs mer och beställ ditt abonnemang här