Frick publishing

Frick Publishing är ett bokförlag som är en del av Frick HRconsulting AB. Förlaget erbjuder ett urval av praktiska handböcker för att stödja chefer, HR och fackligt förtroendevalda i frågor kring arbetsrätt och lön.

Har du en bokidé, har du funderat över möjligheterna att ge ut en bok? Eller du kanske redan har gett ut böcker på andra förlag och funderar på att ge ut fler böcker? Kontakta mig för en förutsättningslös diskussion om möjligheten för dig att ge ut din bok på Frick Publishing. Hör gärna av dig innan du börjar skriva ditt manus, så kan vi tillsammans diskutera vilka förutsättningar vi har för att skapa ett långsiktigt samarbete och framförallt en riktigt bra bok, det vill säga din bok. För att bli författare hos Frick Publishing är det inte nödvändigt att du har tidigare erfarenhet av att vara författare. Det viktigaste är att du är expert på ditt ämne och naturligtvis har förmåga att skriva. Du får hjälp med alla stegen i bokskrivarprocessen som exempelvis:

  • Synopsis
  • Manusstruktur
  • Korrekturläsning och bearbetning av manus
  • Sättning och layoutIllustrationer
  • Omslag
  • ISBN nummer
  • Tryckning
  • Anmälan till bokinfo, Adlibris, Bokus m.fl
  • Referensexemplar till bokinfo
  • Lagerhållning och distribution
Ett samarbete med Frick Publishing innebär att vi arbetar tillsammans som partners. Du tror på din idé och det är du själv som bäst kan marknadsföra och sälja din bok. Samarbetet bygger på en annorlunda affärsmodell jämfört med traditionella förlag. Genom att du själv investerar en del i din bok så har du i gengäld högre royalty hos Frick Publishing än vad de traditionella förlagen erbjuder.

För mer information, referenser och offert, skicka e-post till georg@frickhrconsulting.com eller ring Georg Frick på telefon 070-660 16 22.