Personuppgiftspolicy

Grundläggande principer
Frick Publishing AB och Frick HRconsulting AB förbinder sig att respektera och skydda Dina personuppgifter och Din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att Du bättre skall kunna förstå hur vi behandlar information om Dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av information
Frick Publishing AB och Frick HRconsulting AB erbjuder Dig möjlighet att via våra webbplatser, göra förfrågningar eller registrera Dig för att ta del av olika typer av material. På dessa webbplatser får vi information om Ditt namn, uppgifter om hur

Du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering.
För att vi skall kunna förbättra våra tjänster och våra produkter och för att vi skall kunna anpassa vår kommunikation med Dig ber vi dig också ibland att, vid sidan av vad som nämns ovan, lämna annan information som kan röra Dina personliga eller yrkesmässiga intressen, bostadsort och liknande.

Cookies
En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från Dig kan placeras i Din dators hårdvara. Om Du godkänner detta, kommer Din browser att lägga till texten i en separat fil. Frick Publishing AB och Frick HRconsulting AB och använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för Din browser själv ange om Du accepterar att cookie-filer placeras hos Dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookie-filer som har placerats hos Dig.

Säkerhet
Frick Publishing AB och Frick HRconsulting AB skyddar Dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Användning av informationen
Frick Publishing AB och Frick HRconsulting AB hanterar och använder den information som Du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa Dina behov och för att kunna ge Dig en bättre service.

Vi kan också komma att kontakta Dig för marknadsundersökningsändamål eller genom olika erbjudanden genom direkt marknadsföring.

Frick Publishing AB och Frick HRconsulting AB kommer inte, utan Ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om Dig annat än om detta följer av lagstiftning eller om det krävs i samband med att Du beställt en produkt eller tjänst.

E-postmarknadsföring
När du anmäler dig till våra nyhetsbrev, så kan du vara säker på att vi inte delar dina mailadress med någon utanför Frick Publishing AB och Frick HRconsulting ABs verksamhet.

Du kan välja att avregistrera dig från våra mailutskick när som helst genom att klicka på avregistreringslänken i våra utskick.
Rättelse och insyn

Rättelse och insyn
Frick Publishing AB och Frick HRconsulting AB strävar efter att all den information som vi behandlar skall vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om Dig. Om Du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi Dig kontakta oss under någon av följande adresser:

E-postadress: info@frickpublishing.com

Frick Publishing AB/Frick HRconsulting AB
Box 1343
181 25 Lidingö

Länkar till andra webbplatser
Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som i denna policy.