ARBETSRÄTTSLIG

RÅDGIVNING, FÖRHANDLING

OCH UTREDNING

Arbetsrättslig rådgivning riktar sig till både stora och små arbetsgivare. Till HR och förhandlare inom både den offentliga och privata sektorn. Rådgivning sker via telefon eller digitalt via Teams och debiteras per påbörjad timme. Möjlighet finns också att teckna avtal om årlig timbank som sedan fritt kan disponeras under ett år. Jag har drygt 30 års erfarenhet av arbetsrättsliga frågor därav att jag vågar påstå att arbetsrättslig rådgivning ger ett bra stöd. Vid arbetsrättslig rådgivning är målsättningen att frågeställaren ska få kontakt i frågan inom 48 timmar (helgfri vardag med undantag för semester).

Rådgivning kan exempelvis omfatta:

  • Oberoende arbetsrättsliga utredningar

  • Rådgivning/mentorskap i arbetsrätt och lön till HR-chefer/HR-avdelningar

  • Bedömning av tvistefrågor

  • Arbetsrättslig tvistelösning

  • Arbetsrättsliga förhandlingar

  • Uppsägningar och avsked

  • Second-opinion i arbetsrättsliga frågor

  • Lönepolitik/lönestrategier

  • Framtagande av verksamhetsspecifika lönekriterier

För mer information, referenser och offert, skicka e-post till georg@frickhrconsulting.com eller ring Georg Frick på telefon 070-660 16 22.